Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Achmadi, Taofan Ali
Akbari, Siti, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Alfarisy, Fitri, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Alfiah, Alfiah, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Amalia, Annisa
Anggriyani, Devi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Anwar, Agus Saeful
Ardianti, Sekar Dwi
Ardianti, Sekar Dwi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ariya Utari, Juwita Permata
Arnoldus, Maraden Junias, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Asari, Abdur Rahman
Astuti, E P, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Astuti, Erni Puji, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Astuti, Sri Puji
Atiasih, Atiasih, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Atmojo, Setyo Eko, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ayu, Yayang Dela Puspita
Ayuningtyas, Pratika
Azizah, Dewi, Universitas Muhammadiyah Purworejo

B

Bagiya, Bagiya
Baptist, Kijambu John
Bilda, Westi
Budiyono, Budiyono

C

Cahyaningrum, Ika Oktaria, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Cahyaningrum, Ika Oktaria
Ciputra, Alang
CONFERENCE ON EDUCATION, INTERNATIONAL, Universitas Muhammadiyah Purworejo

D

Darmawati, Endang
Devi, Wika Soviana
Dewi, Indah Mutiara, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Djamal, M., Universitas Muhammadiyah Purworejo
Dwijantie, Jeane Siti, Universitas Muhammadiyah Purworejo

E

Ediyono, Suryo, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Elihami, Elihami, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ellianawati, Ellianawati, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Elnawati, Elnawati, Universitas Muhammadiyah Purworejo

F

Falah, Irfan Fajrul, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Fanny, Novita, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Febriani, Rany, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Firmadani, Fifit, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Fitri, Amalia
Fitri, Upik Rahma, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Fujiastuti, Ariesty, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Fujiastuti, Ariesty

G

Gularso, Dhiniaty
Guswanti, Nelia, Universitas Muhammadiyah Purworejo

H

Hadianti, Asti Nur, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hakim, Yusro Al
Haq, Andri Moewashi Idharoel
Hardiyanti, Diana, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hardiyanto, Fahrudin Eko, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hartono, Hartono
Haryati, A. Sri, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hasanah, Daimul, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hayati, Nur Rohmah
Hermawan, Hermawan, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hidayah, Atinia, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hidayat, Fajarudin, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hidayati, Fitria, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Hudhana, Winda Dwi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Husain, Muh. Faathir

I

Idharoel Haq, Andri Moewashi
Ikaningrum, Rini Estiyowati, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Indriani, Lilia, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Indriwardhani, Sri Prameswari, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Irawan, Edy Bambang
Irvan, Muchamad
Iryayo, Martin, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Isbakhi, Ari Fajar, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Isbakhi, Ari Fajar
Ismail, Ismail, Universitas Muhammadiyah Purworejo

J

Jabri, Umiyati
Jatmoko, Dwi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Jatmoko, Dwi
Jauhari, Muhammad Nurrohman, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Julianto, Julianto

K

Kadaryati, Kadaryati
Kartiwi, Asti Putri
Khaerunnisa, Khaerunnisa, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Khotimah, Nur, Universitas Muhammadiyah Semarang
Khumda, Nashihah, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Kiswaga, Godlove Elioth, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Kurniawan, Eko Setyadi
Kurniawati, Hani
Kustilah, S
Kusuma, Kusuma
Kusumastuti, Wanodya, Universitas Muhammadiyah Purworejo

L

Lay Hoon, Jessie Png, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Lestari, Prawidya
Lestyorini, Ratna Dewi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Listyoningsih, Elmi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Lukman, Hamidah Suryani, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Lutfatulatifah, Lutfatulatifah, Universitas Muhammadiyah Purworejo

M

Maksum, Ahmad
Mardiyanti Syam, Andi Sri
Masfuah, Siti, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Mashfufah, Syifa Rohmati, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Maulannisa, Dorojatun
Meilawati, Avi
Muchlis, Muchlis, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Mukti, Taufiq Satria, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Musdalifah, Musdalifah
Mutaqien, Zaenal, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Muthoharoh, Ainun

N

Nababan, Mangatur
Nasir, Mahmud
Ngazizah, Nur, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ngazizah, Nur
Ningrum, Wulan Agustin, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ningsih, Dita Rahayu, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Nita, Rahma Wira, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Novarina, Eka, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Novarina, Eka
Noviyanti, Erika
Noviyanto, Tommy
Nugraheni, Wening
Nugraheni, Yunita
Nugroho, Anang Yulianto, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Nur’aeni, Leni, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Nurcahyono, Novi Andri
Nurcahyono, Novi Andri, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Nurhadi, Rofiq
Nurjanah, Siti, Universitas Muhammadiyah Purworejo

O

Oktariani, Oktariani, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Oktradiksa, Ahwy, Universitas Muhammadiyah Purworejo

P

Pangestika, Rintis Rizkia
Pramudika Sari, Agatha Kristi
Prasetyo, Koko
Pratama, Enggel Bayu, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Pratiwi, Ika Ari
Primartadi, Aci, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Primartadi, Aci
Purwanto, Joko
Purwanto, Joko, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Purwanto, Purwanto
Purwoko, R Y
Putro Widoyoko, S. Eko, Universitas Muhammadiyah Purworejo

R

Rachim, Rizqi Aulia
Radjasa, Ocky Karna, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rahayu, Ratri
Rahman, Hasrul, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rahmat, Fauziah, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rahmat, Rahmat
Rahmawati, Siska Nur, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rahmawati, Umi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rini, Setia, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Risdiany, Reny
Ristiyani, Ristiyani, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ristiyani, Ristiyani
Rochimansyah, Rochimansyah, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rofik, Abdur
Rokhayati, Titi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Rumantiningsih, D K
Rusdiana, D

S

Sabandar, J
Said, Hamdan, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sakre, Tantra
Salwianto, Salwianto
Santosa, Eko
Santosa, Riyadi
Santoso, Suryo Daru, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sapti, Mujiyem, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Saputra, Iyus Herdiana, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Saputro, Rahmanto Dwi
Sari, Kanthi Pamungkas
Sari, Nurratri Kurnia, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sari, Vera Novita, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sarwanti, Sri, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Septiawan, Muhamad Arfan, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Setiani, Ana, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Setiawan, Andri
Setiyono, Junaedi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Setiyorini, Tri Jampi, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Setyawan, Bagus Wahyu
Setyo, Yan
Setyowati, Herlina, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Setyowati, Herlina
Sidqi, M. Fajru
Silmi I’la Alhaq, Jahidatu Lis
Siwi, Dwi Anggraeni, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Siwi, Dwi Anggraeni
Skotnicka, Michalina, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Subali, B
Sudarsono, Bambang
Sudiyanto, Sudiyanto
Sugeng, Sugeng
Sugito, Sugito
Suharso, Imam
Sulaksono, Djoko, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sulanjari, Bambang
Sumanang, Yusuf Puger, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sumarni, Sumarni
Supriyono, Supriyono
Susanto, Arif
Susanto, Noni Herniar, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Susanto, Teguh, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Sutiyono, Sutiyono, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Suwarti, Iis
Suwartini, Iis, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Suyata, Suyata, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Suyitno, Suyitno, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Suyitno, Suyitno
Suyoto, Suyoto, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Suzana, Suzana, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Syahputra, Yogi Surya, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Syahrial, Syahrial, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Syarif, Irman

U

Ulya, Himmatul, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Ulya, Inayatul, Universitas Muhammadiyah Purworejo

W

Wahidah, Andina Nurul
Wahyuningsih, Yuli
Wanabuliandari, Savitri
Warsito, Ronggo, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Wasono, Rochdi
Westhisi, Sharina Munggaraning, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Wibowo, Teguh, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Widiyantari, Yunita, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Widiyati, Menik, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Widiyatmoko, Widiyatmoko
Widyatmoko, Widyatmoko
Windyariani, Sistiana, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Wiyata, Sri
Wulan, Sri Hertanti, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Wulandari, Heni

Y

Yansaputra, Galih
Yansaputra, Galih, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Yulianto, Bambang
Yuniati, Yohana, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Yuzianah, D, Universitas Muhammadiyah Purworejo

Z

Zaini, Ahmad, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Zaini, Nisful Laily, Universitas Muhammadiyah Purworejo
Zamroni, Zamroni

    


ISBN. 987-602-50654-0-8


Publisher: FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. KH. Ahmad Dahlan 3 & 6 Purworejo 54111, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: fkip@umpwr.ac.id , Telp: 0275-321494Proceeding of The 2nd International Conference on Education (ICE)

(ICE) by http://eproceedings.umpwr.ac.id/index.php/ice/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Indexed Abstract