Journal Contact

Principal Contact

Riawan Yudi Purwoko
Email: riawanyudi@umpwr.ac.id

Support Contact

Faruq Iskandar
Email: faruq@umpwr.ac.ide-ISSN: 2621-0584
p-ISSN: 2407-9189